Du thuyền Mekong Emotion

Du thuyền Mekong Emotion

- 13 Đánh giá

 • Apr 13, 2020
  US$ 200 US$ 130

  1

  29h 28m 28s

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30EMO12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 100

  From: US$ 200

 • Apr 12, 2020
  US$ 200 US$ 130

  3

  29h 28m 28s

   

  Xem bản đồ

  7.2

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - vi-Tra On + thêm nữa - Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30EMO13

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 100

  From: US$ 200

 •  

  Xem bản đồ

  7.4

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Cái Bè - Sa Đéc + thêm nữa - Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30EMO23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 123

  From: US$ 370

 • Apr 15, 2020
  US$ 313 US$ 203

  4

  42h 32m 32s

   

  Xem bản đồ

  7.2

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Vĩnh Long - vi-Tra On - Cần Thơ - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30EMO22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  From: US$ 313

 •  

  Xem bản đồ

  7.8

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30EMO21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 123

  From: US$ 370