Du thuyền Jahan

Du thuyền Jahan

- 23 Đánh giá

 •  

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Sa Đéc - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH41

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 268

  From: US$ 1,074

 •  

  Xem bản đồ

  7.7

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Chhnang - Kampong Cham + thêm nữa - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH23

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 272

  From: US$ 1,360

 •  

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Kampong Chhnang - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 287

  From: US$ 2,300

 • Apr 15, 2020
  US$ 1,360 US$ 884

  4

  40h 19m 19s

   

  Xem bản đồ

  7.3

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH21

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 272

  From: US$ 1,360

 •  

  Xem bản đồ

  7.1

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH22

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 272

  From: US$ 1,360

 •  

  Xem bản đồ

  7.9

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Xiêm Riệp - Kampong Cham - Phnom Penh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Xiêm Riệp / Phnom Penh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH24

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 272

  From: US$ 1,360

 •  

  Xem bản đồ

  7.6

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Phnom Penh - Sa Đéc - Cái Bè + thêm nữa - Mỹ Tho - Thành phố Hồ Chí Minh
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Phnom Penh / Thành phố Hồ Chí Minh
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH42

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 268

  From: US$ 1,074

 • Apr 13, 2020
  US$ 2,300 US$ 1,495

  1

  7h 41m 41s

   

  Xem bản đồ

  7.6

  1 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cái Bè + thêm nữa - Phnom Penh - Kampong Cham - Xiêm Riệp
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Thành phố Hồ Chí Minh / Xiêm Riệp
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour du thuyền
  • MÃ SẢN PHẨM T30JAH12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  8 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 287

  From: US$ 2,300