Tổng quan

Cao Lãnh là thành phố thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp. Đây cÅ©ng là má»™t trong những trung tâm của Đồng Tháp Mười, có thể được coi là Ä‘iểm tá»±a và cÆ¡ sở hậu cần cho sá»± phát triển bền vững của má»™t trong sáu khu vá»±c kinh tế chính của đồng bằng sông Cá»­u Long.

Từ An Hữu đến thành phố Cao Lãnh, bạn sẽ thấy di tích Xẻo Quýt ở xã Mỹ Long và Mỹ Hiệp vá»›i diện tích 50 ha, trong Ä‘ó 20 ha là rừng tràm. TrÆ°á»›c Ä‘ây là căn cứ quân sá»± từ năm 1960 đến 1975 của Tỉnh ủy Đồng Tháp trong chiến tranh của Mỹ, ngày nay Xẻo Quýt là má»™t Ä‘iểm nổi tiếng thu hút khách du lịch. Các hầm tránh bom, đường hầm ngầm hình chữ L hoặc chiến đấu hình chữ Z của các lá»±c lượng cách mạng Ä‘ã được khôi phục hoàn toàn. Môi trường sinh thái cÅ©ng rất Ä‘a dạng vá»›i hÆ¡n 170 loài thá»±c vật và 200 loài Ä‘á»™ng vật hoang dã, trong Ä‘ó có 13 loài được ghi vào Sách đỏ Việt Nam.

Đền Nguyá»…n Sinh Sắc trên đường Phạm Hữu Lầu là má»™t Ä‘iểm nổi tiếng khác ở Cao Lãnh. Phong cảnh ở Ä‘ây mang đến cho bạn cảm giác thÆ° giãn vá»›i hàng trăm loại trái cây, hoa và thá»±c vật quý hiếm do người dân địa phÆ°Æ¡ng và các tỉnh lân cận tặng.

Thời gian tốt nhất để thăm Cao Lãnh là từ tháng 6 đến tháng 8.